امـروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

🎉مراسم افتتاحیه دوره ارتقاء و آموزش معلمان قطب مرکزی🎉

حاضران:
۱.جناب آقای اعتصام رئیس هیئت مدیره موسسه رویش مهر
۲.جناب آقای صفرزایی معاون آموزش ابتدایی استان
۳.جناب آقای نخعی مدیر کل اسبق آموزش و پرورش استان
۴.جناب آقای نستوه معاون آموزش متوسطه اسبق استان
۵.سرکار خانم عزیزی و خانم برهانزهی معاونین ابتدایی اداور استان
۶.روسای مناطق آموزش و پرورش:
*نواحی ۱ و ۲
*زاهدان
*نصرت آباد
*میرجاوه
*تفتان
*عشایر
۷.مدیران و کارشناسان حوزه ابتدایی اداره کل
۸.بیش از ۱۰۰ نفر مدرس میانی دعوت شده به جلسه.

🕜زمان:پنجشنبه مورخ ۱۶ آذرماه
🏢مکان جلسه:کانون شهید مسلم کیخا

🖋*موسسه جهادی رویش مهر *