امـروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

امضاء تفاهمنامه بین اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان و موسسه رویش مهر

در این جلسه مفاد تفاهمنامه مابین طرفین تایید شد و همکاری موسسه و اداره کل برای د سال آینده مثل سنوات گذشته ادامه پیدا کرد.

مقدمه تفاهمنامه:
به حول و قوه الهی با عنایت به نتایج ثمربخش اجرای پروژه رویش مهر که به منظور تربیت استاد و مربی بومی ماندگار طی سنوات گذشته به همت گروه جهادی رویش مهر و مشارکت فعال اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان انجام شد، مصمم شدیم جهت توسعه و فراگیری این اقدام در سایر مناطق و شهرستان های استان تثبیت و استمرار نتایج در مناطق اجرایی شده، تفاهم نامه مذکور تمدید گردد. امید است به لطف و عنایت خداوند متعال و برنامه ریزی مناسب، بسترتغییر، تعالی و توسعه همه جانبه آموزش و پرورش استان را شاهد باشیم.

– این تفاهم نامه فی مابین مؤسسه مردم نهاد جهادی رویش مهر به نمایندگی جناب آقای محمدعلی صمیمی به عنوان مدیرعامل و اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی جناب آقای حسن بروشکی به عنوان مدیرکل با شرح و وظایف تعریف شده منعقد می گردد.