امـروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

دوره ارتقاء معلمین و تربیت مدرسین میانی زابل

به لطف الهی در سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳ باز هم موسسه رویش مهر دوره های ارتقائی معلمان استان سیستان و بلوچستان رو در قطب های سیستان و مرکزی آغاز کرد.

در قطب سیستان شهرستان های (زابل-زهک-نیمروز-هیرمند-هامون-بنجار)به محوریت زابل در این دوره ها شرکت میکنند و تعداد ۳۲۰ معلم از سراسر قطب بصورت یک هفته در میان در کلاس ها حاضر میشوند و اساتید بومی تربیت شده در دوره پیشین موسسه مطالب آموزشی دو درس ریاضی و فارسی ابتدائی را به دیگر معلمان تدریس میکنند.