امـروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

دوره ارتقاء معلمان سیستان

کلاس ریاضی در قطب سیستان

در تاریخ ۲۱دی ماه جلسه سوم کلاس ریاضی قطب سیستان توسط اساتید بومی تربیت شده در موسسه برگزار شد
در این جلسه بیش از ۱۵۰ نفر از معلمین قطب در دوره حضور پیدا کردند .

با حضور جناب آقای دهباشی مدیریت محترم آموزش و پرورش و معاونت اداره زابل