اهداف اساسنامه

۱-  توليد و ترويج فرهنگ آموزش جهادي در بين معلمين و مربيان آموزشي و اساتيد خصوصا كادر جوان در نقاط مختلف كشور به ويژه مناطق محروم و مستضعف با تكيه بر اجرايي شدن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در قالب آموزش جهادي تخصصي با محوريت محروميت زدايي و اردوها و كارگاه هاي جهادي با تاسي از آموزه هاي دين مبين اسلام، عمدتا در قالب حركت هاي جهادي معمولي تخصصی

۲- گسترش روحيه جهادي (به معناي زكات علم انتشار علم است) در بين معلمان و مديران و اساتيد دانشگاهها جهت آموزش جهادي و رايگان آموزشي و تربيتي در مناطق كم برخوردار و محروم و مستضعف

۳- ارتقاي سطح كيفي آموزشي و تربيتي مناطق كم برخوردار با به كارگيري ظرفيتهاي آموزش هاي جهادي و رايگان توسط معلمين و اساتيد ممتاز در راستاي ايجاد عدالت آموزشي براي دانش آموزان مناطق محروم و كم برخوردار

۴- برگزاري همايشها و كنفرانس ها و كارگروه هاي جهادي جهت مهارت افزايي مربيان و مديران مدارس

روش اجرا

۱- حفظ،اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ و مديريت جهادي در كشور با استفاده از توانمندي هاي نيروهاي ارزشي و ولايي فعال در بين معلمان و اساتيد با توجه به محرومان و مستضعفان بر مبناي فرمايش امام رضوان الله مبني بر اين انقلاب انقلاب مستضعفان است .

۲- برپايي همايش، نشستها و گردهمايي هاي فصلي و ساليانه در راستاي اهداف مؤسسه و برگزاري دوره هاي آموزشي -تربيتي براي دانش آموزان، مربيان و معلمان مناطق كم برخوردار و محرومين

۳- طراحي،برنامه ريزي واجراي تمامي طرح هاي مرتبط با نشرفرهنگ جهادي با دعوت از معلمان و اساتيد در راستاي توانمندسازي مناطق محروم و کم برخوردار با توجه فرامين اسلام و فرمايشات مقام معظم رهبري مدظله العالي مبني بر توسعه و گسترش فعاليت هاي جهادي تخصصي براي خدمت رساني به مناطق محروم ۴- مشاركت ويا انجام فعاليت هاي تربيتي، علمي و آموزشي در راستاي نيازمندي هاي مناطق محروم وكم برخوردار با توجه اهداف به ويژه الگوسازي و انجام طرحهاي توسعه آموزشي و تربيتي روستايي در سطح استان در مناطق محروم